Lääkärien Laskuri: yksi laskuri, potilastyön hyväksi

GFR, eGFR, BMI, MDRD, Cockcroft-Gault, CKD-EPI, Finriski, SCORE. Munuaisfunktion ja potilaan riskipisteiden laskeminen vaatii kunkin laskukaavan etsimistä erikseen. Lääkärien Laskuri on helppo laskuri, jolla saa samalla kertaa laskettua usealla tavalla arviot potilaan GFR:stä ja näin arvioitua tarkemmin potilaan tilan. Samalla laskin laskee muitakin potilaan riskiarvion kannalta hyödyllisiä arvoja ja vastauksen saa suoraan kopioitua sairaskertomukseen.

Lääkärien Laskuri - helpompi riskilaskuri mm. GFR:lle

Tupakointi
Diabetes
Infarkteja lähisuvussa
Syntyperä
BMI Info Body Mass Index eli kehon painoindeksi on belgialaisen Adolphe Queteletin 1830-1850 kehittämä heuristinen menetelmä kehon rasvamäärän arvioimiseksi

Vaaditaan: pituus, paino
   
Cockcroft-Gault Info Cockcroft DW:n ja Gault MH:n Nephronissa 1976 julkaisema kaava GFR:n arvioimiseksi. Menetelmä ottaa ainoana kaavoista huomioon painon, mutta on vahvasti ikäriippuvainen: menetelmän mukaan 20-vuotiaan GFR on lähtökohtaisesti kaksinkertainen 80-vuotiaaseen.

Vaaditaan: ikä, sukupuoli, paino, kreatiniini
   
MDRD Info Australialaisen Modification of Diet in Renal Disease Study Groupin 1999 kehittämä kaava GFR:n arvioimiseksi. MDRD on validoitu erityisesti kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville, mutta sen huonona puolena on yli 60 ml/min GFR-arvojen aliarviointi.

Vaaditaan: ikä, sukupuoli, kreatiniini, syntyperä
   
CKD-EPI Info Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaborationin 2009 kehittämä kaava erityisesti yli 60 ml/min GFR:ien arvioimiseen. CKD-EPI tutkitusti antaa vähiten vääriä positiivisia suhteellisten terveiden munuaisfunktion arvioinnissa

Vaaditaan: ikä, sukupuoli, kreatiniini, syntyperä
   
Finriski
sydäninfarkti
   
Finriski
aivoinfarkti
   
Finriski
kokonaisriski
Info Finriski ilmoittaa 30-64-vuotiaiden riskin sairastua tai kuolla aivo- tai sydäninfarktiin seuraavan 10 vuoden aikana. Funktio perustuu vuosina 1982, 1987 ja 1992 tutkittuun edustavaan otokseen Pohjois-Karjalan, Kuopion läänin ja Turun ja Loimaan seudun 25-64-vuotiaasta väestöstä. Kaava on luotu FINRISKI 2007 -tutkimuksen aineistosta SPSS-ohjelmaa käyttäen.

Vaaditaan: sukupuoli, ikä, kolesteroli, HDL, systolinen verenpaine, tupakointi, diabetes, sukutausta
   
SCORE-riski Info SCORE-funktio laskee potilaan todennäköisyyden kuolla 10 vuoden aikana kardiovaskulaarisairauksiin. Se perustuu 12 eurooppalaiseen kohorttiin, joista vanhin on kerätty vuosina 1969-1972 ja nuorin 1986-1988. Kohortissa on tutkittu yhteensä 117 098 miestä ja 88 080 naista. Kohortit on kerätty lähinnä Länsi-Euroopan maista ja yksi kohortti Venäjältä. Näistä tiedoista on luotu laskurit erikseen korkean ja matalan riskin maille. Tämä laskuri laskee todennäköisyyden suomalaisille eli korkeamman riskeistä.

Vaaditaan: sukupuoli, ikä, kolesteroli, systolinen verenpaine, tupakointi
   
SCORE-ennuste    

Vastauslause

 

Leikepöydälle
Tyhjennä