Lääkärien LaskuriPotilaan parhaaksi,potilastyön hyväksi

Tee potilaasi kanssa nopea Fagerströmin testin 2 kysymyksen sarja ja tulosta automaattisesti hänen nikotiiniriippuvuuteensa suhteutettu ohje tupakoinnin lopettamiseen. Tupakoitsijoiden lyhytneuvonta ei ole koskaan ollut yhtä vaivatonta.

Fagerströmin Heaviness of Smoking Index

1. Kuinka monta minuuttia sinulla kestää aamuisin, kunnes poltat 1. savukkeesi?

2. Kuinka monta savuketta poltat päivässä?