Lääkärien LaskuriPotilaan parhaaksi,potilastyön hyväksi

PEF-laskuri, joka laskee astmaatikkojen PEF-arvot helpommin. Lääkärien Laskuri laskee automaattisesti lapsille ja aikuisille omat tuloksensa ja ainoana laskurina maailmassa tekee automaattisesti myös PEF-arvojen muunnon nykystandardien mukaisiksi EU-arvoiksi (EN 13826).

PEF-laskuri

Paras PEF-arvo [l/min]
Prosentuaalinen raja [valitse]
PEF-raja [l/min]


Tulosta potilaalle PEF-seurantaohjeet